Zajímavá místa v regionu

„V Milínově jest mílo býti“

Když jistý Habart Lopata z Hrádku projížděl v 15. století svým panstvím, potkal na jedné z odlehlých pasek uhlíře, který pálil v milíři uhlí. I zeptal se ho: „Není ti uhlíři smutno, v této pustině?“ A uhlíř odpověděl: „Je mi zde mílo býti, pane.“ A tak Habart, potěšen spokojeností prostého člověka nad svým osudem, založil v dávných časech v těchto místech obec Milínov. Od té doby proběhlo v Kornatickém potoce mnoho vody, Habartovi připravili husité nepěkný osud a dřevěné uhlí se v Milínově pálí už jen při slavnostních příležitostech. Ale jedno stále zůstává: je to kraj, kde je stejně jako před půl tisíciletím „mílo býti“.

Lákají-li vás dosud neobjevená místa půvabné venkovské krajiny jižního Plzeňska, je Milínov ideálním výchozím bodem. První objevitelské výpravy mohou vést právě za Habartem na Lopatu. Pravda, dnes ho tu již nepotkáte a z původního, prakticky nedobytného hradu (což ostatně zjistili i husitští vůdci na podzim roku 1432) zbyla již jen zřícenina. Někde tu však stále musí být poklad, který Habart podle pověsti při útěku na hradě zakopal a dodnes jej nikdo nenašel. A nebudete-li úspěšní na Lopatě, můžete vyzkoušet své zlatokopecké štěstí na Kornatickém potoce, kde se v dobách taktéž dávno minulých zlato rýžovalo. Možná vám však bude stačit Kornatický rybník zahalený sevřením korun okolních stromů, či návštěva opravené milínovské kapličky, podle jejíhož klekání si prý místní teď seřizují hodinky. Co by kamenem dohodil, to budete mít na kraj brdských lesů, které můžete prochodit pěšky, projet na kolech a ti jezdecky zdatní i na koních.

Zřícenina hradu Lopata – cca 5 km

Hrad Lopata byl vybudován na místě pravěkého neolitického výšinného sídliště chámské kultury (cca 3000 let př.n.l.). Středověký hrad založili páni z Litic nejpozději po polovině 14.století. Poslední zmínka o Lopatě je z roku 1624. Koncem 19.století zde byly prováděny rozsáhlé vykopávky, bohaté...

více detailů

Naučná stezka F.X. France – cca 5 km

Cílem naučné stezky o délce cca 10km je seznámit návštěvníka s bohatým historickým vývojem někdejší kulturní krajiny na dodnes patrných pozůstatcích stavebních děl, ať již pravěkého nebo středověkého původu. Stezka seznamuje se třemi doklady pravěkého osídlení tohoto území, neolitickým sídlištěm...

více detailů

Spálené Poříčí – cca 4 km

Podbrdské město Spálené Poříčí leží v povodí říčky Bradavy, při silnici, vedoucí z Rožmitálu pod Třemšínem na Plzeň, asi 25 km jihovýchodně od Plzně. Ve Spáleném Poříčí byla vyhlášena památková zóna. Mezi památkově chráněné nemovité kulturní památky v této zóně mimo jiné patří zejména budova...

více detailů

Vrčeň – cca 20 km

V této vesničce v sousedství Nepomuku můžete navštívit soukromou expozici historické modelové železnice. V kolejišti uvidíte na 90 lokomotiv a 170 vagónů. Podrobnější informace je možno najít na www.zeleznice-vrcen.cz. ZPĚT na zajímavá místa

více detailů

Tojice – cca 22 km

A když už budete ve Vrčeni, můžete ještě 2 kilometry popojet do Tojic a tam se podívat na skutečný unikát, kterým jsou místními lidmi hýčkané nutrie. Žijí u potoka na okraji obce a pokud přivezete starý suchý rohlík, vezmou si ho od vás přímo z ruky. ZPĚT na zajímavá místa

více detailů

Plzeň – cca 20 km

Plzeň "město piva" je čtvrtým největším městem v České republice. Bohatá historie a množství zachovalých měšťanských domů s krásným historickým jádrem a řada dalších památek znamenala pro město zápis do seznamu městských památkových rezervací. Ve městě se koná množství kulturních akcí a...

více detailů

Rokycany – cca 15 km

Patnáctitisícové město Rokycany leží na soutoku Padrťského a Boreckého potoka v podhůří Brd v nadmořské výšce 362 m, 12 km východně od Plzně. Město je zasazeno jako perla do klenotu překrásné nevelké kotliny obepínané z jihu pohořím Brd a ze severu Džbánskou vrchovinou s pohořím...

více detailů

Vodní hamr Dobřív – cca 14 km

Horní hamr je největší a nejvýznamnější památka svého druhu v ČR s expozicí přístupnou v turistické sezóně. Dnešní zděná budova byla postavena začátkem 19. století na místě starších dřevěných hamrů z let 1658 a 1701. Bohaté strojní vybavení pochází z 19. století, z r. 1901 a z části i z pozdější...

více detailů

Nepomuk – cca 25 km

Nepomucko jí místem narození nejslavnějšího Čecha svatého Jana Nepomuckého. V překrásné, průmyslem nezatížené přírodě, plné kulturních památek a zajímavých míst. Tento region je též bohatý na židovské památky. V tomto regionu se mimo jiné nachází Zámek Zelená Hora (známý z filmu Černí baroni)....

více detailů

Zámek Kozel – cca 4,5 km

Východně od Šťáhlav na jižním svahu vrchu Boru se rozkládá bývalý lovecký zámek Kozel s rozlehlým a pečlivě udržovaným anglickým parkem. Zámek Kozel právem řadíme mezi ojedinělé klasicistní stavby u nás, v jeho architektuře, vnitřní výzdobě a vybavení z konce 18.století se vedle domácích...

více detailů

Hrad Radyně – cca 10 km

Zřícenina hradu Radaně tvoří dominantu Plzeňska. Jedinečnost Radyně spočívá v čisté architektuře lucemburské gotiky, kterou nenarušily žádné pozdější stavební úpravy. Podrobnější informace je možno najít např. na www.radyne.jz.cz ZPĚT na zajímavá místa

více detailů

Románská rotunda Petra a Pavla – cca 10 km

Kamenná stavba z roku 976. Rotunda ve Starém Plzenci se sice do dnešních dnů zachovala v torzu, ale přesto je nejstarší celistvě dochovanou architektonickou památkou na českém území. ZPĚT na zajímavá místa

více detailů

Staroplzenecká naučná stezka – cca 10 km

Naučná stezka je přibližně 9 km dlouhá a díky překonávání členitého reliéfu je turisticky náročnější. Provede návštěvníka devíti nejzajímavějšími lokalitami ve Starém Plzenci a okolí, lze si prohlédnout historické památky z 10. - 14. století, navštívit skalní útvary s krásným výhledem, přírodní...

více detailů

Zámek Nebílovy – cca 15 km

Nebílovský zámek je příkladem velmi čisté, vídeňsky orientované barokní zámecké architektury. V roce 1998 veřejnosti zpřístupněn přední zámek s instalací barokního a rokokového mobiliáře, soubor benátských lustrů. Během letní sezóny zde probíhá řada kulturních akcí – tradiční poutě, výstavy,...

více detailů

Další zajímavé tipy na výlety naleznete v místním informačním buletinu na http://mas.nepomucko.cz/bulletin/cs